Wychowanie – wskazówki

dzieci

Wychowanie dziecka jest prawdopodobnie największym lub jednym z największych wyzwań, jakim możemy stawić czoła w życiu. Jako odpowiedzialni, kochający rodzice zadbajmy zatem o to, aby widziało w nas wzór do naśladowania według poniższych wskazówek.

  • Okazywanie zainteresowania: dziecko musi czuć to jak ważne jest dla nas. Poczucie bliskości nie tylko gdy coś przeskrobie, ale także w dobrych chwilach jest podstawą. Bycie przy dziecku pomoże też mu radzić sobie z negatywnymi emocjami z którymi musi się mierzyć.
  • Ustalenie jasnych zasad i granic: czytelne zasady pozwalają dziecku zbudować siatkę połączeń przyczynowo-skutkowych dotyczących tego co skutkuje jakimi konsekwencjami – co uczy zdecydowanie lepiej niż zwyczajne kary.
  • Docenianie za dobre uczynki: nagradzanie dziecka gdy dokona czegoś wspaniałomyślnego lub przyłoży się do swoich obowiązków jest ważne aby zbudować w nim poczucie własnej wartości.
  • Szczerość emocji: pamiętajmy aby zawsze przekazywać co czujemy w związku z danym negatywnym zachowaniem, prostymi komunikatami wzbogaconymi o nasze oczekiwania i konsekwencje.