Jak grać na giełdzie

makler

Granie na rynku papierów wartościowych jest zajęciem zarówno interesującym jak i wysoce opłacalnym – pod warunkiem że rozważnie podejdziemy do tematu. Aby ułatwić naszym czytelnikom zapoznanie sie z tematem, poniżej przekazujemy parę niezbędnych informacji.

Przede wszystkim, giełda papierów wartościowych to rynek pieniężny na którym kupuje się i sprzedaje udzialy, obligacje, akzje, dewizy oraz złoto. Obrót na rynkuy giełdowym jest niematerialny – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przechowuje posiadane przez nas papiery wartościowe wewnątrz swojej bazy danych.

Na giełdzie może grać każdy – za pośrednictwem domów maklerskich, które składają zlecenia kupna oraz sprzedaży w imieniu graczy. Takowi oznaczają maksymalną cenę kupna lub minimalną cenę sprzedaży papierów wartościowych i przekazują ją maklerom do wiadomości.

Aby jednak skutecznie grać na giełdzie, trzeba rozeznać się pośród otoczenia, konkurencji oraz zagrożeń na rynku, wraz z podstawową ekonomią wraz z terminologią.

Pamiętajmy o tym, żeby na początkową grę na giełdzie nie przeznaczać zbyt wielkiego kapitału – ważniejsze jest, aby był on naszą własnością i aby potencjalna strata go nie stworzyła w naszym budżecie deficytu. Inwestycja rzędu kilkuset bądź kilkutysięcy złotych będzie odpowiednia.

Zacznijmy od otwarcia rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim. Ważne jest, abyśmy zapoznali się z renomą biura, szczegółami podpisywanej z nim umowy (z naciskiem na wysokośc oprocentowania), koszty za prowadzenie rachunku oraz jak długi jest czas przekazania zlecenia. Transakcji możemy zawierać według ceny rynkowej (wachającego się do 10%) kursu dnia, lub ustawić cenę minimalną lub maksymalną ręcznie.

Warto także pamiętać o odpowiednim nastawieniu do przedsiewzięcia – systematyczność w dokształcaniu i pozyskiwaniu wiedzy z banków czy domów maklerskich jest tu podstawą by rozeznać się na rynku. Potrzeba także odpowiedniego charakteru by zbalansować odwagę i rozwagę i świadomie podejmowac ryzyko.